Jedną z grup zawodowych, wśród których potrzebne są pieczątki, są pielęgniarki. Te akcesoria automatyczne są dostosowane nie tylko pod kątem liczby wierszy, w których można zawrzeć oprócz imienia nazwiska, ale także nazwy zawodu oraz oznaczenia uprawnień każdej osoby pełniącej taką funkcję.

Dzięki niewielkim rozmiarom można je komfortowo przenosić w kieszeni. Innym ważnym atrybutem jest z kolei wyraźny stempel, który powstaje poprzez wykorzystanie technologii laserowej. Oprócz tego dajemy również możliwość wyboru odpowiedniego szablonu spośród czterech dostępnych opcji. Jeśli nie spełniają one oczekiwań, można zaproponować własną wersję pieczątki pielęgniarskiej.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Przepisy dotyczące niezbędnej zawartości pieczątki pielęgniarki oraz położnej są szczegółowo określane poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku. W ramach tych regulacji obowiązkowymi informacjami, które muszą się na niej znaleźć, są imię oraz nazwisko osoby posługującej się nią, uzyskany tytuł zawodowy, a także
numer prawa wykonywania zawodu. Poza tym powinno się na nich umieścić również dane dotyczące zdobytych specjalizacji

Wzór pieczątki pielęgniarskiej

Możliwy jest wybór zarówno gotowego stempla spośród przygotowanych szablonów, jak i wybranie spersonalizowanej
wersji, która będzie dostosowana do indywidualnych wymagań osoby użytkującej. W zależności od ilości treści, którą
chcemy na niej umieścić, w tym chociażby liczby specjalizacji, zależny jest rodzaj wzoru, a przede wszystkim jego
wielkość. Wykorzystywanie technologii laserowej przy tworzeniu pieczątek dla pielęgniarki jest istotne, aby były one
wyraźne i można było odczytać wszystkie informacje, a takie właśnie akcesoria są dostępne w naszym asortymencie.