Pieczątka w księgowości

Do niezbędnych akcesoriów w pracy biura rachunkowego zaliczyć trzeba pieczątkę stosowaną w księgowości. Można na niej umieszczać wiele informacji, które okażą się przydatne w przypadku codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim wykonania i segregowania dokumentacji, a także możliwości łatwego znalezienia poszukiwanego pisma.

Podstawowe rodzaje

W ramach stempli wykorzystywanych w rachunkowości wymienić można chociażby akcesoria, które są wykorzystywane w celu potwierdzenia daty wpłynięcia dokumentów. Poza tym, przydaje się również w rachunkowości pieczątka imienna, która w ten sposób pozwoli poświadczyć wykonane prace z zakresu rachunkowości.

W księgowości bardzo często stosowane są również pieczątki dekretacyjne, które pozwalają oznaczyć dokument, że został on sprawdzony przez kompetentne osoby pod względem merytorycznym i zgodności z obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim są one wykorzystywane w odniesieniu do różnych faktur.

Wiele dokumentów wykonywanych jest w formie kopii, które przekazywane są do różnych instytucji czy w ramach wielu działów tego samego przedsiębiorstwa. Umieszczenie na nich stempla księgowego stanowi poświadczenie, że jest on w pełni zgodny z oryginałem.

Korzyści ze stosowania pieczątki w księgowości

Zastosowanie stempli poświadczających pozwala na lepszy obieg dokumentów, ich łatwiejsze przechowywanie, a także porządkowanie. Dzięki temu w prostszy i przede wszystkim szybszy sposób będzie można dotrzeć do potrzebnych informacji. Jest to tym bardziej korzystne, gdy dokumentów powstaje bardzo wiele, a z taką sytuacją mamy do czynienia w dużych przedsiębiorstwach. Spore znaczenie ma również charakter jego działalności.

Pieczątka w księgowości jest także rozwiązaniem czytelniejszym od klasycznego podpisu, który często jest trudniejszy w przypisaniu konkretnej osobie. Pozwala ona na proste zidentyfikowanie, kto dokonał danego poświadczenia dokumentu, tym bardziej gdy mamy do czynienia ze stemplami imiennymi, w których zawarte są podstawowe dane osobowe.

AMB ul. Ogrodowa 17 61-821 Poznań Tel.: 618 520 060 E-mail: uslugi@amb.net.pl NIP: 972 125 19 55