Pieczątki jako przydatne narzędzie dla nauczycieli.

Praca nauczyciela nie należy do łatwych profesji. Wiemy, że praca nauczyciela zaczyna się rano i nie kończy z ostatnim dzwonkiem. Nauka aktualnych lekcji, sprawdzanie zadań, planowanie przyszłych lekcji i testów pochłania wiele godzin. Z całą pewnością nauczyciele szukają sposobów zwiększenia wydajności pracy. Nie możemy rozwiązać wszystkich nauczycielskich problemów, ale mamy pomysł na pieczątki, dzięki którym każdy dzień pracy stanie się łatwiejszy i wydajniejszy.

Sprawdzając uczniowskie zeszyty i zadania odłóż długopis i użyj pieczątek motywujących! Istnieją setki projektów specjalnie przeznaczonych do tego celu. Obrazki połączone z krótkimi hasłami typu ,, wspaniale” lub ,,imponujące” stanowią świetny sposób na nakłonienie uczniów do zaangażowania. Nie zapomnij, że jakość i żywotność naszych pieczątek, zawsze gwarantuje, że unikniesz ubrudzeń tuszem i częstego serwisowania.

AMB ul. Ogrodowa 17 61-821 Poznań Tel.: 618 520 060 E-mail: uslugi@amb.net.pl NIP: 972 125 19 55